VIRTUAALREAALSUSE LAHENDUSED JA PRAKTILISED RAKENDUSED

Virtuaalreaalsusvaldkonna terminoloogia

Selleks, et virtuaalreaalsuse ja teiste reaalsuste vahel orienteeruda, on tarvis aru saada terminoloogiast. Oleme välja toonud mõned levinumad lühendid ja nende tähendused lahti kirjutanud, et aidata valdkonnast paremini aru saada.

VR (virtual reality)

VR (Virtual Reality)

Virtuaalreaalsus – digitaalne reaalsus, kus kasutajale jäetakse mulje, nagu ta viibiks täielikult teises keskkonnas.

AR (augmented reality)

AR (Augmented Reality)

Augmenteeritud reaalsus ehk liitreaalsus – kasutaja näeb pärismaailma, aga sinna peale on lisatud digitaalseid komponente.

MR (mixed reality)

MR (Mixed Reality)

Segareaalsus, kus pärismaailm on digitaalsusega kokku segatud. Selle all võib mõelda kolme erinevat asja:
● Videopilt, kus kasutaja on videotöötluse abil paigutatud virtuaalmaailma. Seda kasutatakse näiteks selleks, et vaatajale anda konteksti, mida mängija parasjagu virtuaalses maailmas teeb.
● Võimsam versioon AR-st, mis oskab ka tajuda sügavust ja keskkonda, mis võimaldab näiteks digitaalsetel komponentidel kaduda puu “taha”.
● Microsofti VR peaseadmete nimetus, mis on külvanud palju segadust, sest tegu on ikkagi VR seadmetega.

XR (Extended Reality) – Laiendatud Reaalsus – ühisnimetaja kõikide ülalolevate reaalsuste jaoks.

Veel mõned terminid, mida virtuaalreaalsusega seotud tekstides võib kohata:
● 360 video – videoformaat, kus üles on filmitud (või animeeritud) kõik suunad. Sellist videot VR-s vaadates tekib vaatajal tunne, nagu ta paikneks ise kaamera asukohas. 360 videot vaadates näeb vaataja korraga vaid ühte fragmenti virtuaalsest “kinolinast”, pea suunda muutes vaataja kontrollib, millist osa ta parasjagu näeb.
● Ruumiskaala (room scale) – VR elamus, kus kasutaja saab piiratud alas füüsiliselt ringi liikuda ja see kajastub virtuaalses maailmas.
● Träkker (tracker) – seadeldis, mida saab kinnitada objektide või inimeste külge, et saada lisainfot nende ruumis paiknemise kohta.
● Liikumistelg (degree of freedom või DoF) – kõik VR seadmed saavad infot selle kohta, kuhu suunas kasutaja oma pead pöörab kolmel teljel (üles-alla, vasakule-paremale, edasi-tagasi). Kui aga seade näeb ka kasutaja liikumist ruumis, on tegu kuue liikumisteljega seadmega.
● Stereoskoopia (stereoscopy) – inimese kumbki silm näeb kahte pisut erinevat kujutist, nii et tekib illusioon ruumilisusest. Kinod kasutavad terminit “3D kino”, aga kuna 3D all mõeldakse sageli ka ruumilist graafikat, siis tekitab see termin palju segadust. Kuna virtuaalreaalsuse elamuste puhul näeb inimese kumbki silm erinevat ekraani (või osa sellest), on stereoskoopilised elamused VR-i jaoks ideaalsed.
● Monoskoopia (monoscopy) – stereoskoopia vastand, kus vaataja kumbki silm näeb ühe ja sama kujutist.
● Asukohapõhine elamus (Location based experience) – ühte konkreetsesse asukohta mõeldud virtuaalreaalsuselamus, näiteks muuseumis või mängutoas. Kuna selliste elamuste juures saab paljusid asju kontrollida ja ette ennustada, võivad asukohapõhised elamused olla palju haaravamad, kui VR kogemused, mille kasutamiskoht pole teada. Näiteks võib disainida keskkonda kaasahaaravamaks või luua veenvamaid tehnilisi lahendusi.

Eestikeelse terminoloogia väljamõtlemisega on tegelenud ka Eesti VR-kommuun (www.eevr.ee).

KONTAKT

Kontaktivormi kaudu saadetud teade jõuab otse Liliti postkasti (lilit.palmar@maruVR.ee) ning ta vastab sinu küsimustele esimesel võimalusel.

Lilit Palmar

Lilit Palmar

Tegevjuht | Juhatuse liige

lilit.palmar@maruVR.ee
+372 555 22306

Maru VR Productions OÜ